thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Selsspot. Lallend tenonder.

 

Tekst fan Reinder.